• Giới thiệu
 • Tổ chức
 • Tổ 25 - 36 tháng
  • Trần Thị Nguyệt Nga
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0382848926
   • Email:
    nguyetngactd@gmail.com
  • Vũ Kim Ngân
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0937301067
   • Email:
    vungan46@gmail.com
  • Lê Thị Thân
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổ trưởng
   • Điện thoại:
    0978183077
   • Email:
    minhthan4877@gmail.com
  • Hoàng Thị Hường
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0393450107
   • Email:
    hoangthihuongTC@gmail.com
  • Lê Thị Mơ
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0389727792
   • Email:
    lethimo7792@gmail.com
  • Trần Thị Lài
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0977679874
   • Email:
    huonglai.hsen@gmail.com
  • Nguyễn Thị Năng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0965690946
   • Email:
    nguyenthinang0946@gmail.com
  • Lê Thị Thủy
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0702515354
   • Email:
    lethuy0949@gmail.com
  • Nguyễn Thị Huệ
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổ phó
   • Điện thoại:
    0937383687
   • Email:
    huenguyenvt85@gmail.com
  • Nguyễn Thị Bích Hạnh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Điện thoại:
    0966450614
   • Email:
    nguyenthi.bichhanh1411@gmail.com
  Tin nổi bật