• Chương trình học
 • Chương trình học khối 5-6 tuổi
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH 5-6 TUỔI (2022-2023)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 5-6 TUỔI (2022-2023)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 5-6 TUỔI (2022-2023)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG 5-6 TUỔI (2021 - 2022)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT 5-6 TUỔI (2021 - 2022)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT 5-6 TUỔI (2021 - 2022)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NGHỀ NGIỆP 5-6 TUỔI (2021 - 2022)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH 5-6 TUỔI (2021 - 2022)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 5-6 TUỔI (2021 - 2022)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 5-6 TUỔI (2021 - 2022)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC 5-6 TUỔI (2020 - 2021)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 5-6 TUỔI (2020 - 2021)
   | Trường Mầm non Hương Sen | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tin nổi bật