Thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng COVID tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và các trạm y tế phường xã.