🌸🌸 Đại hội Chi đoàn trường MN Hương Sen nhiệm kỳ 2022 - 2023 đã diễn ra vào ngày 04/11/2022.
☘️☘️ Đại hội đã thảo luận thông qua văn kiện gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2023, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành NK 2021 - 2022; thảo luận thông qua đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2023 và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2023.
🎉🎉 Xin chúc mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường MN Hương Sen NK 2022 - 2023 đã thành công tốt đẹp.
🌹🌹 Chúc các đồng chí có một nhiệm kỳ mới gặt hái được nhiều thành công, tiếp tục đưa phong trào công tác Đoàn ngày càng giàu mạnh và phát triển. ❤️❤️