• Tin tức
 • Kế hoạch
 • Kế hoạch chung
  • CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2020-2021
   | Trường Mầm non Hương Sen | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH TINH GIẢN CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH MỚI 19-20
   | Trường Mầm non Hương Sen | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020
   | Trường Mầm non Hương Sen | 211 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng
   | Trường Mầm non Hương Sen | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH BDTX TRƯỜNG MN HƯƠNG SEN 19-20
   | Trường Mầm non Hương Sen | 227 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Kế hoạch xây dựng và phát triển Trường mầm non Hương Sen giai đoạn 2019-2024
   | Trường Mầm non Hương Sen | 216 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRƯỜNG MN HƯƠNG SEN 19-20
   | Trường Mầm non Hương Sen | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tin nổi bật