Trường mầm non Hương Sen tổ chức lễ tổng kết và lễ ra trường cho các cháu 5-6 tuổi. Năm học 2019-2020