Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để nữ công đoàn viên, lao động trong trường giao lưu học hỏi, nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”. Với phương châm: Phụ nữ Việt Nam “Có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”. Chị em phụ nữ trường mầm non Hương Sen hãy tự tin, hết lòng cống hiến để góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và nhà trường ngày càng vững mạnh.