Tác phẩm: Chuyến đò không quên. Tác giả: Đặng Thị Út - Giáo viên trường MN Tuổi Thơ