Tác phẩm: Tri ân nhà giáo. Tác giả: Lê Thị Kim Hải- Giáo viên trường MN 19/5